Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter hos Massage & Hälsa
Vi sparar aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att leverera tjänster.

Uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part. Undantaget är i de fall myndigheter så som exempelvis Polis, Skatteverket eller annan brottsbekämpande myndighet kräver det och skyldigheter enligt lag föreligger samt för att skydda egna rättigheter.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in
Uppgifter som du aktivt tillhandahåller genom att exempelvis:
fylla i kontaktformulär, beställa produkter och tjänster, fylla i hälsodeklarationen vid besök. Deltagande i evenemang och utbildningar eller genom att svara på utsända mejl eller erbjudanden.

Hur länge vi behåller din personliga information
Alla personuppgifter sparas säkert och inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I övrigt så raderas personuppgifter på sätt som följer tillämplig lagstiftning. 

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av person- uppgifter, vill kontakta oss angående dina personuppgifter,
hör av dig via e-post malin@massage.halsa.se